AquaPeix i el seu titular, garantitzen que totes les dades recollides a travès del formulari seràn usades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). El tractament i gestió d'aquests compleix amb l'estipulat en el Decret Reial 994/1999, de 11 de Juny, pel que s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Vostè autoritza a AquaPeix i al seu titular pel ús i tractament informàticde les dades personals que facilita, que seràn usats únicament i exclusiva per gestionar la tramitació, gestió comercial de les seves comandes, proporcionar-li informació de les nostres condicions de distribució.

 

En cap cas, AquaPeix o el seu Titular cediràn o transmetràn aquesta informació a tercers ni s'enviarà informació no sol·licitada.


A títol informatiu s'inidica que la única informació que s'emmagatzema del client són dades de contacte,i comandes. Així, AquaPeix no emmagatzema en la seva base de dades cap informació considerada sensible (informaciò bancària, raça...)

 

Vostè podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, conforme amb el que s'estableix en la normativa vigent sobre la protecció de dades personals per diferents sistemes.


A trabés del formulari de contacte que apareix en aquesta misma web.

Per telèfon al telèfon indicat en l'apartat de Contacte

Per e-mail a info@aquapeix.com

Per correu al titular indicat a continuació:

Titular:

   Joaquim Rebull Camarasa

   43695970-H

Direcció:

c/Hostalets 1D

   Santa Eulàlia de Ronçana - 08187

   Barcelona

Condicions de Disponibilitat

 

AquaPeix té, en stock, més de 2000 articles. Així, la majoria de vendes es podràn enviar el dia laborable següent a la comanda (i recepció del pagament corresponent)

 

Tot i tenir aquest gran stock d’articles, AquaPeix, a l’igual que totes les tendes (físiques o virtuals) d’aquariofília, ven productes que no té en stock. Es tracta de productes amb una rotació molt baixa, aquaris, taules, pantalles de grans dimensions...

 

En compliment de la nostra política de transparència tots els productes de la nostra pàgina web indiquen clarament el nombre de dies laborables que normalment es trigarà en rebre la comanda. Aquesta data és orientativa ja que hi ha casos en que es depèn que el fabricant o el majorista compleixi els compromisos amb nosaltres.

 

-          El dia laborable següent a la comanda, AquaPeix, prepararà l’enviament o informarà al Client de quant s’espera que pugui enviar la mercaderia. De no Fer-ho es bonificarà amb un 2% per cada dia laborable d’endarreriment.

-          Si en una compra hi ha productes disponibles i productes que temporalment estan sense Stock, AquaPeix informarà al Client per tal de decidir si es fan comandes separades o s’espera a una sola comanda.

-          Tots els productes que hi ha a la nostra pàgina web els tenim, normalment, en stock si s’indica que la data d’entrega és a 2 dies.

-          En qualsevol cas el Client està en disposició de renunciar a una compra fins al mateix moment de fer-se l’enviament (excepte per productes fets a mida o pels que es demana una paga i senyal)

-          En cas que el Client, pel motiu que sigui, renunciï a una compra se li abonarà immediatament tot import que hagi pagat de la mateixa manera en que ho hagi fet.

-          AquaPeix no es pot comprometre a complir les dates d’entrega que se li hagin comunicat al Client ja que no està al seu abast el compliment per part dels proveïdors de les dates acordades. Tot i així, AquaPeix es compromet a tenir informat puntualment i correcta al Client de les incidències que puguin succeir.

Una altra web de eccIT